Çaldere Elektrik A.Ş, Grandstream UCM 6308 Telefon Santrali Projesi

Çaldere Elektrik A.Ş. Grandstream UCM 6308 Telefon Santralini tercih etmiştir.