GSM, PRI, VoIP GATEWAY

VoIP Gateway & SBC Seamless bridge between VoIP & TDM Networks

GSM, Pri, Sip, Fxo, Fxs interface'leri ile tüm hat bağlantıları 4 porttan 64 porta kadar farklı modelleri ile destekler.